top of page
Image by Greg Rosenke

POZOR! Pomembne spremembe pri sistemu samooskrbe s sončno energijo

Updated: Apr 26

Če si želite zagotoviti ugodnejši način obračunvanja električne energije, imate časa le še nekaj mesecev.

Z letom 2024 se uvajajo spremembe pri obračunavanju proizvedene in porabljene električne energije, ki bodo občutne predvsem za gospodinjstva.

Novi uporabniki, ki bodo v sistem samooskrbe vstopili po 31. decembru 2023 bodo morali plačevati omrežnine za celotno količino energije, ki je prevzeta oz. kupljena iz omrežja. To pomeni, da boste po novem sistemu plačali omrežnino za električno energijo, ki jo boste prevzeli iz omrežja, oddana energija v omrežje pa na omrežnino ne imela več vpliva. Takšen sistem bo občutno dražji.


Kaj je omrežnina?

Kot odjemalec električne energije plačate za prenos in distribucijo električne energije po električnem omrežju do svojega prevzemno-predajnega mesta. Omrežnina je namenjena izvajanju dejavnosti distribucijskega operaterja (SODO, d.o.o.), dejavnosti sistemskega operaterja (ELES, d.o.o.), pokrivanju stroškov sistemskih storitev (ELES, d.o.o.) ter pokrivanju stroškov delovanja Agencije za energijo.

Omrežnina je sestavljena iz:

  • cene za obračunsko moč v kilovatih, ki je odvisna od moči vgrajenih varovalk, in

  • cene za omrežnino, ki se obračuna za vsako porabljeno kilovatno uro električne energije v večji (VT), manjši (MT) oziroma enotni (ET) tarifi.


Kot je razvidno iz slike razdelitve računa za električno energijo po posameznih virih stroškov, zavzema strošek omrežnine okoli 30% celotnega stroška računa za električno energijo.Vsi, ki želite, da se Vam omrežnina obračunava po trenutnem sistemu, svetujemo, da pridobite soglasje o priključitvi najkasneje do 31. decembra 2023, elektrarno pa lahko nato vzpostavite do konca leta 2024.0 comments
bottom of page