top of page
Image by Greg Rosenke

Hranilnik električne energije DA ali NE?

Updated: Apr 26

Čez dan se viški proizvedene elektrike, ki se ne porabijo sproti shranjujejo v hranilnike energije. Ko pride do situacije, da sprotna proizvodnja ne more zadostiti vseh potreb po električni energiji, se električna energija začne porabljati iz hranilnika, ko se izprazni še hranilnik, pa se električna energija začne dobavljati iz omrežja.

Hranilnik na ta način pripomore k zmanjšanju porabe električne energije iz omrežja ter posledično k znižanju stroškov. Še posebej se bo to poznalo pri sončnih elektrarnah za katere bodo soglasja pridobljena po 31. 12. 2023, ker bo po novem tako, da boste plačali omrežnino za prevzeto energijo iz omrežja, ne glede na to koliko elektrike ste oddali v omrežje.

V bodoče se bo pri planiranju investicije v sončno elektrarno vedno bolj vključevalo hranilnike električne energije. Spodbujalo (tudi s subvencijami, kot že sedaj) se bo tako imenovane hibridne manjše elektrarne, ki omogočajo čim manjšo odvisnost gospodinjstev od električnega omrežja oziroma čim večjo samozadostnost.

Dober razlog za vključitev hranilnikov v vaš sistem samooskrbe je tudi zmanjšano tveganje pred izpadi električne energije, ker lahko baterijski hranilnik ob izpadih električne energije z elektriko napaje kritične naprave.
0 comments
bottom of page