top of page
Pridobite ugodno ponudbo
Ali imate v Sloveniji urejeno stalno prebivališče?
Ali bi pri financiranu postavitve sončne elektrarne potrebovali tudi kredit?
Ali pričakujete, da se bo poraba el. energije povečala v prihodnje?
Ali bo sončna elektrarna namenen saooskrbi ali nameravate el. energijo tudi prodajati?
Želite tudi hranilnk/baterijo?
Ali že imate pridobljena kakršnakoli dovoljenja/soglasja za postavitev sončne elektrarne?
Ali že imate podatek, če infrastruktura (transformatorska postaja, omrežje) omogoča postavitev sončne elektrarne?
Ali se zanimate tudi za nakup električne polnilnice za električne avtomobile?
Ali se zanimate tudi za nakup toplote črpalke?
bottom of page