top of page

Subvencije za postavitev sončne elektrarne

Planirate postavitev sončne elektrarne?  Pridobite tudi subvencijo za postavitev le te.

Varčevanje s sončno elektrarno
Installing Solar Panels

 

Jeseni 2023 se načrtuje odprtje javnega razpisa, ki bo spodbujal investicije za sončne elektrarne. Predvideva se, da bo na razpisu na voljo nekaj več kot 80 milijonov evrov. Upravičenci bodo predvidoma podjetja ter prav tako gospodinjstva. Predvideva se, da bo potrebno imeti vsaj vsa dovoljenjo za postavitev sončne elektrarne pred oddajo vloge na razpis. Predvidoma se bodo podprle samo sončne in vetrne elektrarne, ki bodo namenjene samooskrbi.

Če želite prejemati novosti o tem in drugih napovedanih razpisih, se naročite na prejemanje naših novic.

Kredite in subvencije, ki jih za postavitev sončnih elektrarn izvaja EKOSKLAD, lahko spremljate in si pogledate na njihovi spletni strani: EKOSKLAD

V decembru 2023 se prav tako pričakuje razpis, ki bo podpiral postavitev polnilnih mest za alternativne vire energije za katerega bo predvidoma na voljo nekaj več kot 7 milijonov evrov. Če želite prejemati novosti o tem in drugih razpisih na področju zelene energije se spodaj naročite na naše novice.

Razpisi EKO SKLADA za toplotne črpalke

 • Nepovratna spodbuda v višini do 20% priznanih stroškov naložbe, venda ne več kot:

  • 2.500EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali zemlja/voda

  • 1.000EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda

 • Nepovratna spodbuda do 40% upravičenih stroškov naložb pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, kjer ni sprejet odlok o načrtu za kakovost zraka, vendar ne več kot:

  • 4.000EUR za ogravalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali zemlja/voda

  • 2.500EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda

 • Ena toplonta črpalka na stanovanje

 • Toplotna črpalka mora biti ustrezna oz. izpolnjevati pogoje

 • Izvajalec, ki bo vgradil toplotno črpalko mora biti vpisan v evidenco pooblaščenih podjetij

Pošlji povpraševanje

Izberite

Vprašanje poslano. Hvala.

Kredit EKO SKLADA za nakup toplotne črpalke

 • obrestna mera v višini 3 mesečni EURIBOR + 1,3%

 • odplačilna doba največ 10 let

 • kredit se lahko odobri do višine upravičenih stroškov naložbe

 • minimalni znesek kredita je 1.500,00€

 • potrebno izpolnjevati določene pogoje

 • toplotna črpalka mora biti ustrezna oz. mora izpolnjevati pogoje

Subvencija za nakup električnega avtomobila

 • upravičen strošek je nakup novega/testnega vozila na električni pogon ali predelava vozila v električnega

 • predelava vozila mora biti narejena s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika

 • subvencija se lahko dodeli za naslednje kategorije vozil:

  • nakup novega/testnega vozila kategorije M1, N1 in L7e na električni pogon brez emisij CO2

  • nakup novega vozila kategorije L6e, L5e, L4e, L3e, L2e in L1e-B na električni pogon brez emisij CO2

  • predelavo vozila v električno vozilo, motor z notranjim izgorovanjem mora biti nadomeščen z elektromotorjem kategorije M1, N1, L7e ali L6e

 • višina nepovratne spodbude znaše od 300 EUR do 4.500 EUR, odvisno od kategorije električnega motorja, hkrati pa ne sme preseči več kot 20% upravičenih stroškov

 • Upravičeni strošek tudi DDV

Electric Car Charger

Kredit za nakup električnega avtomobila

 • obrestna mera trimesečni EURIBOR + 1,3%

 • kredit se lahko odobri največ do višine upravičenih stroškov naložbe

 • minimalni znesek kredita je 1.500EUR

 • odplačilna doba znaša največ 10 let

 • nakup novih ali rabljenih osebnih avtomobilov, motornih koles ali koles z motorjem na električni ali hibridni pogon

 • nakup osebnih avtomobilov serijske proizvodnje, ki kot pogonsko gorivo uporabljajo plin (LPG, CNG, biometan, vodik,...)

Napovedani razpisi na tem področju

Napovedani javni razpisi

Naroči se na naše novice

Hvala, da ste se naročili na naše novice

bottom of page