top of page

Zaostritev zahtev za izračun ogljičnega odtisa

Pojavlja se vedno večji trend, da vedno več podjetij računa svoj ogljični odtis. Za nekatera podjetja bo izračun ogljičnega odtisa postal vsakoletna obveza.

Image by Alexander Cifuentes

 

Ogljični odtis je skupna količina emisij toplogrednih plinov, ki nastajo zaradi določenih dejavnosti posamenznika, podjetij dogodkov itd. izražena v ustrezni količini ogljikovega dioksida (CO2). Izračun ogljičnega odtisa nam pove stopnjo okoljske učinkovitosti, ki smo jo dosegli. Prav tako iz izračuna lažje razberemo in razumemo izvor emisij, kar nam omogoči, da se osredotočimo na področja, kjer nastane največ emisij.

Poročanje ogljičnega odtisa postaja vse bolj temeljna naloga podjetij. Poročila zahtevajo tako banke kot veliki kupci. Okoljsko učinkovito poslovanje predstavlja tudi pomembno prednost pri prijavi na javne razpise za pridobitev nepovratnih spodbud.

Hitri učinek na tem področju prinašata elektrifikacija voznega parka ter zamenjava kurilnega sistema. Oboje je s stroškovnega vidika najugodnejše v primeru lastne proizvodnje električne energije.

Obveznost izračuna ogljičnega odtisa bo s finačnim letom 2024 veljala za podjetja, za katera že sedaj veljajo določene zahteve za ttrajnostno poročanje, od finančnega leta 2025 naprej bodo pa vsa velika podjetja morala poročati o ogljičnem odtisu.

bottom of page